Standard Svensk standard · SS-EN 858-2

Avlopp - Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) - Del 2: Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 858-2

Avlopp - Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) - Del 2: Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden gäller för alla avskiljarsystem som används för att separera kolväten av mineraliskt ursprung från spillvatten. Den gäller inte för fett och oljor med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, inte heller för separering av emulsioner eller lösningar.  

Standard ger vägledning vid val av nominella storlekar samt vid installation, drift och underhåll av avskiljare för lätta mineraloljor som är tillverkade i enlighet med EN 858-1. Den ger också råd om lämplighet för rengöringsmedel om de släpps ut i en avskiljare.

Omfattning
Denna Europastandard gäller för alla avskiljarsystem som används för att separera kolväten av mineraliskt ursprung från spillvatten. Standarden gäller inte för fett och oljor med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, inte heller för separering av emulsioner eller lösningar.
Denna Europastandard ger vägledning vid val av nominella storlekar samt vid installation, drift och underhåll av avskiljare för lätta mineraloljor som är tillverkade i enlighet med EN 858-1. Dokumentet ger också råd om lämplighet för rengöringsmedel om de släpps ut i en avskiljare.

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 858-2

Avlopp - Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) - Del 2: Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance

Artikelnummer: STD-61562

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-07-11

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 858-2