Standard Svensk standard · SS-EN 858-2

Avlopp - Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) - Del 2: Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll

Status: Gällande

Standarden gäller för alla avskiljarsystem som används för att separera kolväten av mineraliskt ursprung från spillvatten. Den gäller inte för fett och oljor med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, inte heller för separering av emulsioner eller lösningar.  

Standard ger vägledning vid val av nominella storlekar samt vid installation, drift och underhåll av avskiljare för lätta mineraloljor som är tillverkade i enlighet med EN 858-1. Den ger också råd om lämplighet för rengöringsmedel om de släpps ut i en avskiljare.

Omfattning
Denna Europastandard gäller för alla avskiljarsystem som används för att separera kolväten av mineraliskt ursprung från spillvatten. Standarden gäller inte för fett och oljor med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, inte heller för separering av emulsioner eller lösningar.
Denna Europastandard ger vägledning vid val av nominella storlekar samt vid installation, drift och underhåll av avskiljare för lätta mineraloljor som är tillverkade i enlighet med EN 858-1. Dokumentet ger också råd om lämplighet för rengöringsmedel om de släpps ut i en avskiljare.

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance

Artikelnummer: STD-61562

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-07-11

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 858-2