Standardutveckling · SIS/TK 198

Vatten- och avloppssystem

Vatten är ett av världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vi hittar gemensamma normer för vattenkvalitén på dricksvattnet samt omhändertagandet av det vatten som hamnar i avloppet. Kommittén verkar därmed för att ta fram standarder för både vatten- och avloppssystem.

Kommittén ansvarar för standarder avseende produkter, som kommer att användas av tillverkningsindustrin, på sanitets- och avloppsområdet och i många fall som referenser för CE-märkning. Andra standarder vänder sig exempelvis till projektörer av ledningsnät och ytterligare några kommer att ha kommunala VA-verk som huvudsakliga användare.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala standardiseringsorganisationen ISO.

Under kommittéarbetet utbyts erfarenheter mellan länder samtidigt som deltagarna får ta del av hur andra länder arbetar. Detta påverkar självfallet resultatet eftersom den svenska kommittén deltar i olika arbetsgrupper på europeisk och global nivå samt svarar på remisser. Desto mer aktiv den svenska kommittén är genom att delta på internationella möten, desto större inflytande får kommittén på utformningen av morgondagens standarder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, föreskrivare, brukare, provningsföretag eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 75 standarder
ISO 11830, Crisis management of water utilities
ISO/TR 18795, Crisis management - Good practice for technical aspects
ISO 24521, Guidelines for the management of basic on-site domestic wastewater services
ISO/TR 24514, Activities relating to drinking water and wastewater services -Examples of use of performance indicators using ISO 24510, 24511 and 24512 standards and related methodologies
EN , Single function shower cabinets
EN 14944-1, Vattenförsörjning - Cementprodukters påverkan på dricksvatten - Provningsmetoder - Del 1: Fabrikstillverkade cementprodukters påverkan av lukt, smak, färg och turbiditet
ISO/TS 19696, Activities relating to drinking water and wastewater services - Technical Specifications for flushable products.
ISO 20325, Service activities relating to drinking water supply and wastewater systems - Stormwater management - Guidelines for stormwater management in urban areas
ISO , Water Efficiency Management Systems - Requirements with Guidance for Use
EN 14944-2, Influence of cementitious products on water intended for human consumption — Influence of cementitious products on water intended for human consumption — Test methods — Part 2: Influence of migration from site-applied cementitious products and associated non-cementitious products on the organoleptic parameters
EN 14944-4, Vattenförsörjning - Cementbaserade produkters påverkan på dricksvatten - Provningsmetoder - Del 4: Urlakning av ämnen från platsgjutna cementbaserade produkter och från icke-cementbaserade produkter/material som anbringas på dessa.
EN , Chemicals used for treatment of water intended for human consumption — Aluminium chloride basic, Polyaluminium chloride (hydroxide and hydroxide sulfate)
ISO/TS 24522, Water quality event detection process: Guidelines for water and wastewater utilities
CEN/TR , Guidance for the implementation of environmental aspects in product standards and system standards in the field of wastewater engineering
EN , Design of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Hydraulic design
EN 16397-1:2014/A1, Avlopp - Övergångskoppling - Del 1: Funktionskrav
EN 16397-2:2014/A1, Avlopp - Övergångskoppling - Del 2: Material och dimensioner för stålförstärkta övergångskopplingar
CEN/TR , Submerged Membrane Bioreactor (MBR) Technology
ISO 24528, Water Loss in Urban Supply Systems-guideline of preliminary phase of Water Loss reduction and Management project
EN 12566-1:2016/A1, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 1: Fabrikstillverkade slamavskiljare
EN 12566-3:2016/A1, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 3: Förtillverkade avloppsanläggningar
EN 12566-6:2016/A1, Amendment of EN 12566-6:2016 "Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6: Prefabricated secondary treatment unit"
EN 12566-7:2016/A1, Amendment of EN 12566-7:2016 "Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 7: Prefabricated tertiary treatment units"
EN 14516:2015/A1:2017, Sanitetsenheter - Badkar avsedda för hushåll
EN 14527:2016/A1:2017, Sanitetsenheter - Duschkar avsedda för hushåll
ISO 24527, Dricksvatten och Avloppstjänster - Riktlinjer för alternativt tillhandahållande av dricksvatten under en kris
EN 12566-3, Adoption of a NWI for revision of EN 12566-3 "Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants"
EN 12566-4, Adoption of a NWI for revision of EN 12566-4 "Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits"
EN 12566-6, Adoption of a NWI for revision of EN 12566-6 "Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent"
EN 12566-7, Adoption of a NWI for revision of EN 12566-7 "Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 7: Prefabricated tertiary treatment units"
EN 16941-2, Lokala bruksvattensystem (ej dricksvatten) - Del 2: System för användning av renat BDT-vatten
1088, CEN-TC163_N1088_N_1088_Adoption_of_a_New_Work_item_-_Specification for WC seats
EN , --
EN 12255-16, Avlopp - Reningsanläggning - Del 16: Fysisk (mekanisk) filtrering
EN 16933-1, Drain and sewer systems outside buildings - Design - Layout principles
EN 12255-11, Avlopp - Reningsanläggning - Del 11: Generella datakrav
EN 12255-4, Avlopp - Reningsanläggning - Del 4: Försedimentation
ISO 24513, Dricksvatten- och avloppstjänster - Terminologi
EN 16578, Produktkategoriregler för keramiska sanitetsenheter
EN 14451, Don för att förhindra förorening av dricksvatten genom återströmning - Luftningsventil monterad nedströms pådragsventil DN 10 till DN 50 - Familj D, typ A
EN 15096, Don för att förhindra förorening av dricksvatten genom återströmning - Slanganslutningar med vakuumventil - DN 15 till DN 25 inklusive Familj H, typ B och typ D - Allmänna tekniska specifikationer
EN 14654-1, Avlopp - Avlopssystem utomhus - Förvaltning och kontroll av aktiviteter -Del 1: Generella krav
EN 14654-2, Avlopp - Avlopssystem utomhus - Förvaltning och kontroll av aktiviteter -Del 2: Renovering
ISO 23638, Principles for effective corporate governance of water utilities
ISO 23648, Activities relating to drinking water and wastewater services - Guidelines for the management of basic onsite domestic wastewater services - Operations and Maintenance Activities
EN 891, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Järn(III)kloridsulfat
EN 890, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Järn(III)sulfat
EN 889, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Järn(II)sulfat
EN 888, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Järn(III)klorid
EN 14664, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Järn(III)sulfat, fast
EN 12566-1, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 1: Fabrikstillverkade slamavskiljare
EN 12566-3, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 3: Förtillverkade avloppsanläggningar
EN 12566-6, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 6: Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten
EN 12566-7, Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 7: Förtillverkat kompletterande reningssteg
EN 14654-4, Avlopp - Avlopssystem utomhus - Förvaltning och kontroll av aktiviteter -Del 4: Kontroll av inmatning från användare
EN 12255-10, Avlopp - Reningsanläggning - Del 10: Säkerhetskrav
EN 14654-3, Avlopp-Avloppssystem utomhus -förvaltning och kontroll av aktiviteter -Del 3:Rengöring
ISO 21939-2, A method to calculate and express energy consumption of industrial wastewater treatment for the purpose of water reuse - Part 2: Accounting for energy recovery
EN 938:2016/A1, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorit
ISO 22447, Klassificering av industriellt avloppsvatten
EN 1253-6, Gullies for buildings - Part 6: Trapped floor gullies with a depth water seal of less than 50 mm
EN 1253-7, Gullies for buildings - Part 7: Trapped floor gullies with mechanical closure
EN 1253-8, Gullies for buildings - Part 8: Trapped floor gullies with combined mechanical closure and water seal
ISO 23043, Utvärderingsmetoder för återanvändningsprocesser för industriellt avloppsvatten
ISO 23044, Guidelines for softening and desalination of industrial wastewater for reuse
ISO 22524, Pilot plan for industrial wastewater treatment facilities in the objective of water reuse
ISO 22449-2, Användning av återvunnet vatten i industriella kylsystem - Del 2: Riktlinjer för kostnadsanalys
ISO 20468-7, Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 7: Advanced oxidation processes technology
ISO 4789, Guidelines for wastewater treatment and reuse in thermal power plants
EN 13828, Vattenförsörjning - Manuella kulventiler av kopparlegering - Provning och krav
EN 1491, Vattenförsörjning - Byggnadsventiler - Expansionsvalv - Provning och krav
ISO 20468-3, Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 3: Ozone treatment technology
EN 1018, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kalciumkarbonat
EN 1287:2017/pr A1, Sanitetsarmaturer - Termostatblandare i lågtryckssystem
EN 1111:2017/pr A1, Sanitetsarmaturer - Termostatblandare i högtryckssystem (PN 10) - Teknisk specifikation
Visa fler Visa färre
Utgivet 387 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 198/AG 01, Sanitetsenheter
SIS/TK 198/AG 02, Vattenförsörjning
SIS/TK 198/AG 03, Avloppsteknik
SIS/TK 198/AG 04, Drinking Water Services and Water Reuse
Visa fler Visa färre
Deltagare 31 företag och organisationer
AB Durgo, Solna
ALFA RÖR AB, Huddinge
Baga Water Technology AB, Karlskrona
BLS Industries AB, Ystad
Borealis Polymers Oy, PORVOO
Boverket, Karlskrona
Branschföreningen Relining i Fastigheter, BRIF, Stockholm
FANN VA-teknik AB, Täby
FM Mattsson Mora Group AB, Mora
Geberit Service AB, Bromölla
Graytec AB, Göteborg
IFÖ Sanitär AB, Bromölla
IKEA of Sweden AB, Älmhult
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB, Uppsala
JP Sustainable Investment and Consulting AB, Stockholm
Kemira Kemi AB, HELSINGBORG
Kretslopp och vatten Göteborg Stad, Göteborg
LK Armatur AB, Helsingborg
Orbital Systems AB, Malmö
Ozone Tech Systems OTS AB, Hägersten
Rise Research Institutes of Sweden, Karlskrona
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Göteborg
Svenskt Vatten AB, Bromma
Säker Vatten AB, Uppsala
TSI AB, Mölnlycke
Uponor AB, Fristad
Uponor AB, Virsbo
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Gustavsberg
Xylem Water Solutions Global Services AB, SUNDBYBERG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 224, Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems
ISO/TC 282, Water reuse
CEN/TC 163, Sanitary appliances
CEN/TC 164, Water supply
CEN/TC 165, Waste water engineering
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Vattenkvalitet (13.060) Livsmedelsteknik (67) Fluidsystem och delar (23) Livsmedelsteknik (67) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Bygginstallationer (91.140) Utvändiga avloppssystem (93.030) Anläggningsarbete (93)