Standard Svensk standard · SS-EN 937:2016

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Klor

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to chlorine used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of chlorine and specifies the requirements and the corresponding test methods for chlorine. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8020688

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-05-30

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 937:2009