Standard Svensk standard · SS-EN 937:2009

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Klor

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 937:2016
Omfattning
This European Standard is applicable to chlorine used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of chlorine and specifies the requirements and the corresponding test methods for chlorine. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chlorine

Artikelnummer: STD-70082

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-06-22

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 937

Ersätts av: SS-EN 937:2016