Standard Svensk standard · SS-EN 1208:2005

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumkalciumpolyfosfat

Status: Gällande

Omfattning
This document is applicable to sodium calcium polyphosphate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium calcium polyphosphate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium calcium polyphosphate

Artikelnummer: STD-39326

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-04-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1208