Standard Svensk standard · SS-EN 13076

Vattenförsörjning - Skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning av dricksvatten - Obegränsat luftgap - Familj A - Typ A

Status: Gällande

Omfattning
This European standard specifies the characteristics and the requirements of unrestricted air gaps Family A Type A intended for protection of potable water in water installations from pollution. This standard applies to air gaps in factory assembled products and to constructed air gaps in situ, and defines the physico-chemical characteristics of materials of construction used for the purpose and application to ensure compliance with this standard during normal working use.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Ventiler Allmänt (23.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Unrestricted air gap - Family A - Type A

Artikelnummer: STD-34638

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-03

Antal sidor: 11