Standard Svensk standard · SS-EN 12926:2015

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumperoxodisulfat

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium peroxodisulfate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium peroxodisulfate and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium peroxodisulfate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-105849

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-03-08

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 12926:2008