Standard Svensk standard · SS-EN 12926:2008

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumperoxodisulfat

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12926:2015
Omfattning
This European Standard is applicable to sodium peroxodisulfate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium peroxodisulfate and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium peroxodisulfate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-67322

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-09-22

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 12926

Ersätts av: SS-EN 12926:2015