Standard Svensk standard · SS-EN 14369:2015

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Aktiverad aluminiumoxid med järnskikt

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to iron-coated granular activated alumina used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of iron-coated granular activated alumina and specifies the requirements and the corresponding test methods for iron-coated granular activated alumina. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Iron-coated granular activated alumina

Artikelnummer: STD-8014274

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-05-28

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 14369