Standard Svensk standard · SS-EN 1207:2005

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kaliumpyrofosfat

Status: Gällande

Omfattning
This document is applicable to tetrapotassium pyrophosphate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for tetrapotassium pyrophosphate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Tetrapotassium pyrophosphate

Artikelnummer: STD-39325

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-04-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1207