Standard Svensk standard · SS-EN 12518:2014

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Högren kalk

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to high-calcium lime used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of high-calcium lime and specifies the requirements and the corresponding test methods for high-calcium lime. It gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use (see Annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-102526

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-08-03

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12518:2008