Standard Svensk standard · SS-EN 14897:2006+A1:2007

Vattenförsörjning - Invändig utrustning - UV-desinfektionsutrustning med lågtryckslampor - Krav på utförande, säkerhet och provning

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies definitions, principles of construction, requirements and methods for testing the performance of UV devices for drinking water installations inside buildings which are permanently connected to the mains supply at the point of entry into a building or within the water distribution system inside the building.
UV devices in the sense of this standard are UV bactericidal treatment devices or UV disinfection devices.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Vatteninstallationer (91.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-61393

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-02

Antal sidor: 31

Ersätter: SS-EN 14897:2006