Standard Svensk standard · SS-EN 936:2013

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Koldioxid

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to carbon dioxide used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of carbon dioxide and specifies the requirements and corresponding analytical methods for carbon dioxide. It also gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-100602

Utgåva: 3

Fastställd: 2013-12-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 936:2006