Standard Svensk standard · SS-EN 15334:2007

Sanitetsenheter - Metakrylisk dispersion med hög halt av fyllnadsmaterial

Status: Gällande

Ämnesområden

Sanitet (91.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sanitetsenheter, SIS/TK 198/AG 01

Internationell titel: Sanitary appliances - Methacrylic dispersions of high filler content

Artikelnummer: STD-60173

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-08

Antal sidor: 15