Standard Svensk standard · SS-EN 13194:2015

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Ättiksyra

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to acetic acid used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of acetic acid and specifies the requirements and the corresponding test methods for acetic acid. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Acetic Acid

Artikelnummer: STD-105847

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-03-08

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13194:2008