Standard Svensk standard · SS-EN 1717

Vattenförsörjning - Skydd mot förorening av dricksvatten - Allmänna krav på skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning

Status: Gällande

Omfattning
This standard deals with the means to be used to prevent the pollution of potable water inside premises and the general requirements of protection devices to avoid pollution by backflow.
The hygiene protection specifications of this standard are applicable to all the standards for systems or appliances
connected to the private supply system for water intended for human consumption.
This standard specifies the minimum requirements for product standards of protection units.
The product standards are used to detail product specifications. In the absence of a product standard, this standard is used as a reference in order to draw up a specification for the products out of new development.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Vatteninstallationer (91.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-29441

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-12-15

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 1717