Standard Svensk standard · SS-EN 15975-2:2013

Vattenförsörjning - Säkerhet - Riktlinjer för risk- och krishantering - Del 2: Riskhantering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes the principles of a risk management approach to improve the integrity of the drinking water supply system. This European Standard addresses all entities and stakeholders sharing responsibility in the provision of safe drinking water throughout the entire supply chain from the source to the point of use.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-98761

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-18

Antal sidor: 24