Standard Svensk standard · SS-EN 15975-2:2013

Vattenförsörjning - Säkerhet - Riktlinjer för risk- och krishantering - Del 2: Riskhantering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15975-2:2013

Vattenförsörjning - Säkerhet - Riktlinjer för risk- och krishantering - Del 2: Riskhantering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes the principles of a risk management approach to improve the integrity of the drinking water supply system.
This European Standard addresses all entities and stakeholders sharing responsibility in the provision of safe drinking water throughout the entire supply chain from the source to the point of use.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15975-2:2013

Vattenförsörjning - Säkerhet - Riktlinjer för risk- och krishantering - Del 2: Riskhantering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis management - Part 2: Risk management

Artikelnummer: STD-98761

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-18

Antal sidor: 24