Standard Svensk standard · SS-EN 12380

Avlopp - Luftningsventiler för avlopp - Krav, provningsmetoder och bedömning av överensstämmelse

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard establishes requirements, test methods and evaluation of conformity for air admittance valves to be used in drainage systems installed inside buildings in accordance with EN 12056-2 and EN 12056-5. It specifies the performance requirements of air admittance valves and how to test them to demonstrate compliance with this standard.

Ämnesområden

Övriga ventiler (23.060.99) Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-33494

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-01-17

Antal sidor: 25