Standard Svensk standard · SS-EN 295-3:2012

Avlopp - Rör och rördelar i glaserad lera - Del 3: Provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for testing of products manufactured from vitrified clay and other materials specified in the following standards: - pipes, fittings and joints according to EN 295-1; - adaptors, connectors and flexible couplings according to EN 295-4; - perforated pipes and fittings according to EN 295-5; - components of manholes and inspection chambers according to EN 295-6; - pipes and joints for pipe jacking according to EN 295-7.

Ämnesområden

Rör och rördelar av andra material (23.040.50) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-84796

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-01-16

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 295-3 , SS-EN 295-3/A1