Standard Svensk standard · SS-EN 1433/A1:2005

Avlopp - Kanaler under trafikytor - Klassificering, utformning, provning och märkning samt bedömning av överensstämmelse

Status: Gällande

Ämnesområden

Vägutrustning och väginstallationer


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity

Artikelnummer: STD-40197

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-08

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN 1433