Standard Svensk standard · SS-EN 16037:2012

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumvätesulfat (natriumbisulfat)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium hydrogen sulfate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium hydrogen sulfate and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium hydrogen sulfate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfate

Artikelnummer: STD-86758

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-07

Antal sidor: 36