Standard Svensk standard · SS-EN 1205:2005

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumdivätepyrofosfat

Status: Gällande

Omfattning
This document is applicable to disodium dihydrogen pyrophosphate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for disodium dihydrogen pyrophosphate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-39323

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-04-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1205