Standard Svensk standard · SS-EN 973:2009

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorid för regenerering av jonbytesmassa

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium chloride intended for use only in water treatment apparatus, for the regeneration of ion exchangers, intended for water for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium chloride. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for regeneration of ion exchangers

Artikelnummer: STD-70639

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-08-31

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 973/A1 , SS-EN 973