Standard Svensk standard · SS-EN 973

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorid för regenerering av jonbytesmassa

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 973:2009 Tillägg: SS-EN 973/A1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 973

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorid för regenerering av jonbytesmassa
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 990 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 990 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard is applicable to sodium chloride intended for use only in water treatment apparatus, for the regeneration of ion exchangers, intended for water for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium chloride. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 973

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorid för regenerering av jonbytesmassa
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 990 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 990 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for regeneration of ion exchangers

Artikelnummer: STD-32849

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-09-13

Antal sidor: 55

Ersätts av: SS-EN 973:2009