Standard Svensk standard · SS-EN 12907:2009

Produkter för beredning av dricksvatten - Pyrolyserat kolmaterial

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to pyrolyzed coal material used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of pyrolyzed coal material and specifies the requirements and the corresponding test methods for pyrolyzed coal material. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Pyrolyzed coal material

Artikelnummer: STD-69254

Utgåva: 3

Fastställd: 2009-03-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12907