Standard Svensk standard · SS-EN 896:2012

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumhydroxid

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium hydroxide used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium hydroxide. It gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use (see Annex C).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88028

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-17

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 896:2006