Standard Svensk standard · SS-EN 858-1

Avlopp - Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) - Del 1: Principer för produktutformning, provning, märkning och kvalitetskontroll

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 858-1/A1:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 858-1

Avlopp - Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) - Del 1: Principer för produktutformning, provning, märkning och kvalitetskontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 362 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 362 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 779,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard specifies definitions, nominal sizes, principles of design, performance requirements, marking, testing and quality control for separator systems for light liquids. This standard applies to separator systems for light liquids, where light liquids are separated from waste water by means of gravity and/or coalescence. This standard does not apply to the treatment of stable emulsions, solutions of light liquids and water, grease and oils of vegetable and animal origin.

Ämnesområden

Övrigt (13.060.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 858-1

Avlopp - Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) - Del 1: Principer för produktutformning, provning, märkning och kvalitetskontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 362 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 362 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 779,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control

Artikelnummer: STD-32667

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-07-05

Antal sidor: 49