Standard Svensk standard · SS-EN 858-1

Avlopp - Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) - Del 1: Principer för produktutformning, provning, märkning och kvalitetskontroll

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 858-1/A1:2005

Omfattning
This standard specifies definitions, nominal sizes, principles of design, performance requirements, marking, testing and quality control for separator systems for light liquids. This standard applies to separator systems for light liquids, where light liquids are separated from waste water by means of gravity and/or coalescence. This standard does not apply to the treatment of stable emulsions, solutions of light liquids and water, grease and oils of vegetable and animal origin.

Ämnesområden

Övrigt (13.060.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-32667

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-07-05

Antal sidor: 49