Standard Svensk standard · SS-EN 15029:2012

Produkter för beredning av dricksvatten - Järn (III) hydroxidoxid

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to iron (III) hydroxide oxide used for the treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of iron (III) hydroxide oxide and specifies the requirements and the corresponding test methods for iron (III) hydroxide oxide. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) hydroxide oxide

Artikelnummer: STD-88024

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-11-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15029:2006