Standard Svensk standard · SS-EN 15072:2013

Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumdiklorisocyanurat, anhydrat

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium dichloroisocyanurate, anhydrous used directly or used to prepare commercial formulations for disinfecting swimming pool water. It describes the characteristics of sodium dichloroisocyanurate, anhydrous and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium dichloroisocyanurate, anhydrous. It gives information on its use for treating swimming pool water and determines the rules relating to safe handling and use (see Annex B).

Ämnesområden

Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-90901

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-05-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15072:2006+A1:2008