Standard Svensk standard · SS-EN 15664-2:2010

Vattenförsörjning - Påverkan av metaller på dricksvatten avsett för mänsklig konsumtion - Dynamisk testrigg för uppskattning av metallavgivning - Del 2: Testvatten

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the requirements for test waters used in the dynamic test rig defined in EN 15664-1.

This document specifies test water(s) when the test procedure is used to:
a) assess a material for approval as a reference material for a category of materials;
b) assess a material for approval by way of comparative testing;
c) obtain data on the interaction of local water with a material.

NOTE Local waters used for test waters are not treated with corrosion inhibitors.

Ämnesområden

Dricksvatten Material och produkter i kontakt med livsmedel Korrosion


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Influence of metallic materials on water intended for human consumption - Dynamic rig test for assessment of metal release - Part 2: Test waters

Artikelnummer: STD-73400

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-03-08

Antal sidor: 16