Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8044:2020

Korrosion av metaller och legeringar - Termer och definitioner (ISO 8044:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8044:2020

Korrosion av metaller och legeringar - Termer och definitioner (ISO 8044:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines terms relating to corrosion that are widely used in modern science and technology. In addition, some definitions are supplemented with short explanations.
NOTE 1 Throughout the document, IUPAC rules for electrode potential signs are applied. The term "metal" is also used to include alloys and other metallic materials.
NOTE 2 Terms and definitions related to the inorganic surface treatment of metals are given in ISO 2080.

Ämnesområden

Metallurgi (01.040.77) Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8044:2020

Korrosion av metaller och legeringar - Termer och definitioner (ISO 8044:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Terminologi, SIS/TK 146/AG 57

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Vocabulary (ISO 8044:2020)

Artikelnummer: STD-80020539

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-03-05

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 8044:2015