Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3252:2023

Pulvermetallurgi - Termer och definitioner (ISO 3252:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3252:2023

Pulvermetallurgi - Termer och definitioner (ISO 3252:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines terms related to powder metallurgy.
Powder metallurgy is the branch of metallurgy which relates to the manufacture of metallic powders, or of articles made from such powders with or without the addition of non-metallic powders, by the application of forming and sintering processes.

Ämnesområden

Metallurgi (01.040.77) Pulvermetallurgi (77.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3252:2023

Pulvermetallurgi - Termer och definitioner (ISO 3252:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:2023)

Artikelnummer: STD-80041850

Utgåva: 3

Fastställd: 2023-03-27

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN ISO 3252:2019