Standardutveckling · SIS/TK 133

Pulvermetallurgi

Pulvermetallurgi möjliggör tillverkning av komponenter med avancerade geometrier och speciella materialegenskaper. Standardiseringsprojektet spänner över materialstandardisering, standardisering av provningsmetoder för pulver, sintrade metalliska material och hårdmetall. Sverige driver den internationella standardiseringen inom pulvermetallurgi.

Kommittén för pulvermetallurgi deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både internationellt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den internationella standardiseringen. Sverige har några av världens främsta tillverkare av pulver och användare av pulvermetallurgi. Därför driver vi den internationella standardiseringen.

Projektet hanterar standardiseringsfrågor kring provtagningsmetoder för pulver, sintrade metalliska material och hårdmetall samt specifikationer för pulvermetallurgiska material.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen genom att Sverige aktivt driver det internationella standardiseringsarbetet inom ISO för pulvermetallurgi. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska industrin. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid både tillverkning och inköp av produkterna.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för pulvermetallurgi. Kanske att du idag jobbar som tillverkare, inköpare, användare eller med övrigt inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 28 standarder
EN ISO 3327, Hårdmetall - Bestämning av böjhållfasthet
ISO 3252, Pulvermetallurgi - Termer och definitioner
ISO 11876, Hardmetals - Determination fo calcium, copper, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium, nickel and zinc contents in cobalt metal powders - Flame atomic absorption spectrometric method
ISO 4498, Sintered metal materials, excluding hardmetals - Determination of apparent hardness and micro-hardness
ISO 2739:1973/DAmd 1, Sintered metal bushes - Determination of radial crushing strength - Amendment 1
ISO 3369:1975/DAmd 1, Impermeable sintered metal materials and hardmetals - Determination of density - Amendment 1
ISO 20441, Pulvermetallurgi - Bestämning av utstötningskraft
N 936, Hårdmetall - Rockwell till Vickers hårdhetsjämförelse
ISO 3928, Sintrade metalliska material, exklusive hårdmetaller - Utmattningsprovstavar
ISO 3369, Impermeable sintered metal materials and hardmetals - Determination of density
ISO 3923-2, Metalliska pulver - Bestämning av fylldensitet - Del 2: Volumetrisk metod enligt Scott
ISO 4490, Metalliska pulver - Bestämning av flytförmåga medelst en kalibrerad tratt (Hall flowmeter)
ISO 3923-1, Metalliska pulver - Bestämning av fylldensitet - Del 1:Trattmetod
ISO 3252, Pulvermetallurgi - Termer och definitioner
EN ISO 3252, Pulvermetallurgi - Termer och definitioner
ISO 4489, Sintrad hårdmetall - Provtagning och provning
ISO 4884, Hardmetals - Sampling and testing of powders using sintered test pieces
ISO 4499-1, Hårdmetall - Metallografisk bestämning av mikrostruktur - Del 1: Fotomikrografer och beskrivning
EN ISO 4499-1, Hårdmetall - Metallografisk bestämning av mikrostruktur - Del 1: Fotomikrografer och beskrivning
EN ISO 4489, Sintrad hårdmetall - Provtagning och provning
EN ISO 4884, Hårdmetall - Provtagning och provning av pulver med användningav sintrade provstavar
EN ISO 4499-2, Hårdmetall - Metallografisk bestämning av mikrostruktur - Del 2: Mätning av WC kornstorlek
ISO 4499-2, Hårdmetal - Metallografisk bestämning av mikrostruktur - Del 2: Mätning av WC kornstorlek
ISO 10070, Metalliska pulver - Bestämning av omsvept specifik ytarea från mätningar av luftpermeabilitet hos pulverbädd under konstant flödesförhållande
EN ISO 10070, Metalliska pulver - Bestämning av omsvept specifik ytarea från mätningar av luftpermeabilitet hos pulverbädd under konstant flödesförhållande
ISO 4497, Metallic powders - Determination of particle size by dry sieving
EN ISO 4497, Metalliska pulver - Bestämning av partikelstorlek genom torrsiktning
EN ISO 13517, Metalliska pulver - Bestämning av flytförmåga medelst en kalibrerad tratt (Gustavsson Flowmeter)
Visa fler Visa färre
Utgivet 64 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 10 företag och organisationer
AB Sandvik Coromant, Stockholm
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
AGA Gas AB, Lidingö
Carpenter Powder Products AB, Torshälla
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Erasteel Kloster AB, Söderfors
Höganäs AB, Höganäs
Jernkontoret, Stockholm
Larsson XRF Konsult, Solna
Volvo Powertrain AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 119, Powder metallurgy
ISO/TC 119/SC 2, Sampling and testing methods for powders (including powders for hardmetals)
ISO/TC 119/SC 2/WG 21, Envelope-specific surface area
ISO/TC 119/SC 3, Sampling and testing methods for sintered metal materials (excluding hardmetals)
ISO/TC 119/SC 4, Sampling and testing methods for hardmetals
ISO/TC 119/SC 4/WG 4, Abrasion tests for hardmetals
ISO/TC 261, Additive manufacturing
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Otto Björnberg

Otto Björnberg
Projektledare
08-55552171
otto.bjornberg@sis.se

Erika Vanhainen

Erika Vanhainen
Projektassistent
08-55552286
erika.vanhainen@sis.se

Relaterat