Standardutveckling · SIS/TK 133

Pulvermetallurgi

Pulvermetallurgi möjliggör tillverkning av komponenter med avancerade geometrier och speciella materialegenskaper. Standardiseringsprojektet spänner över materialstandardisering, standardisering av provningsmetoder för pulver, sintrade metalliska material och hårdmetall. Sverige driver den internationella standardiseringen inom pulvermetallurgi.

Kommittén för pulvermetallurgi deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både internationellt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den internationella standardiseringen. Sverige har några av världens främsta tillverkare av pulver och användare av pulvermetallurgi. Därför driver vi den internationella standardiseringen.

Projektet hanterar standardiseringsfrågor kring provtagningsmetoder för pulver, sintrade metalliska material och hårdmetall samt specifikationer för pulvermetallurgiska material.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen genom att Sverige aktivt driver det internationella standardiseringsarbetet inom ISO för pulvermetallurgi. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska industrin. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid både tillverkning och inköp av produkterna.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för pulvermetallurgi. Kanske att du idag jobbar som tillverkare, inköpare, användare eller med övrigt inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 11 standarder
ISO 2740, Pulvermetallurgiska material - Sintermetaller, exklusive hårdmetaller - Dragprovstavar
ISO 4491-2, Metalliska pulver - Bestämning av syrehalt med reduktionsmetoder - Del 2: Viktförlust vid vätereduktion
EN ISO 2740, Pulvermetallurgiska material - Sintermetaller, exklusive hårdmetaller - Dragprovstavar (ISO/DIS 2740:2021)
ISO/TR 23867, Ultrasonic testing of hardmetals
ISO 3995, Metalliska pulver - Bestämning av grönstyrka som böjhållfastheten hos rektangulära provstavar
EN ISO 3252, Pulvermetallurgi - Termer och definitioner (ISO/FDIS 3252:2022)
EN ISO 4491-2, Metalliska pulver - Bestämning av syrehalt med reduktionsmetoder - Del 2: Viktförlust vid vätereduktion (ISO/FDIS 4491-2:2022)
EN ISO 3995, Metalliska pulver - Bestämning av grönstyrka som böjhållfastheten hos rektangulära provstavar (ISO/DIS 3995:2022)
EN ISO 4491-1, Metalliska pulver - Bestämning av syreinnehåll genom reduktionsmetoder - Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO/FDIS 4491-1:2022)
ISO 4491-1, Metalliska pulver - Bestämning av syreinnehåll genom reduktionsmetoder - Del 1: Allmänna riktlinjer
EN ISO 5842, Pulvermetallurgi - Het isostatisk pressning - Argondetektion med gaskromatografi- och masspektrometriteknik
Visa fler Visa färre
Utgivet 66 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Erasteel Kloster AB, Söderfors
Höganäs AB, Höganäs
Jernkontoret, Stockholm
Larsson XRF Konsult, Solna
Linde Gas AB, Stockholm
Sandvik Machining Solutions AB, Hägersten
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 119, Powder metallurgy
ISO/TC 119/SC 2, Sampling and testing methods for powders (including powders for hardmetals)
ISO/TC 119/SC 3, Sampling and testing methods for sintered metal materials (excluding hardmetals)
ISO/TC 119/SC 4, Sampling and testing methods for hardmetals
ISO/TC 119/SC 5, Specifications for powder metallurgical materials (excluding hardmetals)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Produktguide

Kalender

2023
september
tis
12
SIS/TK 133 Möte
10:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Otto Björnberg
Projektledare
otto.bjornberg@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se