Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2738

Sintermetaller, utom hårdmetall - Icke yttäta sintrade metalliska material - Bestämning av densitet, oljehalt och öppen porositet (ISO 2738:1999)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Permeable sintered metal materials - Determination of density, oil content and open porosity (ISO 2738:1999)

Artikelnummer: STD-27547

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-17

Antal sidor: 13

Ersätter: SS-ISO 2738