Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4492:2017

Metalliska pulver, exklusive pulver för hårdmetall - Bestämning av dimensionsändring i samband med pressning och sintring (ISO 4492:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 4492 specifies a method by which the dimensional changes associated with compacting and sintering of metallic powders are compared with those of a reference powder when processed under similar conditions (see Clause 4). The method applies to the determination of three types of dimensional changes involved with the processing of metallic powders, excluding powders for hardmetals.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of dimensional changes associated with compacting and sintering (ISO 4492:2017)

Artikelnummer: STD-8029958

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-12-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 4492:2013