Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4492:2013

Metalliska pulver, exklusive pulver för hårdmetall - Bestämning av dimensionsändring i samband med pressning och sintring (ISO 4492:2013)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4492:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4492:2013

Metalliska pulver, exklusive pulver för hårdmetall - Bestämning av dimensionsändring i samband med pressning och sintring (ISO 4492:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 4492:2013 specifies a method by which the dimensional changes associated with compacting and sintering of metallic powders are compared with those of a reference powder when processed under similar conditions.
The method applies to the determination of three types of dimensional changes involved with the processing of metallic powders, excluding powders for hardmetals.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4492:2013

Metalliska pulver, exklusive pulver för hårdmetall - Bestämning av dimensionsändring i samband med pressning och sintring (ISO 4492:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of dimensional changes associated with compacting and sintering (ISO 4492:2013)

Artikelnummer: STD-89646

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-09

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 24492

Ersätts av: SS-EN ISO 4492:2017