Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13517:2020

Metalliska pulver - Bestämning av flytförmåga medelst en kalibrerad tratt (Gustavsson Flowmeter) (ISO/FDIS 13517:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for determining the flow rate of metallic powders, including powders for hardmetals and mixes of metallic powders and organic additives such as lubricants, by means of a calibrated funnel (Gustavsson flowmeter). The method is applicable only to powders which flow freely through the specified test orifice.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Metallic powders - Determination of flow rate by means of a calibrated funnel (Gustavsson flowmeter) (ISO 13517:2020)

Artikelnummer: STD-80022071

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-05-18

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 13517:2013