Standard Svensk standard · SS-ISO 2738

Icke yttäta sintrade metalliska material - Bestämning av densitet, oljehalt och öppen porositet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 2738

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Permeable sintered metal materials - Determination of density, oil content, and open porosity

Artikelnummer: STD-17214

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-09-15

Antal sidor: 8

Ersätter: SIS 111024 , SIS 117310

Ersätts av: SS-EN ISO 2738