Standard Svensk standard · SS-EN 27627-3

Hårdmetall - Kemisk analys med flamatomabsorptionsspektrometri- Del 3: Bestämning av kobolt-, järn-, mangan- och nickelhalt mellan 0,01 och 0,5 % (m/m) (ISO 7627-3:1983)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 3: Determination of cobalt, iron, manganese and nickel in contents from0,01 to 0,5 % (m/m) (ISO 7627-3:1983)

Artikelnummer: STD-13910

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-15

Antal sidor: 8