Standard Svensk standard · SIS 117310

Bestämning av oljehalt hos icke yttät sintermetall

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 2738
Omfattning
Kontakta SIS kundservice för prisuppgift och beställning

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Permeable sintered metal materials. Determination of oil content

Artikelnummer: STD-973

Utgåva: 1

Fastställd: 1974-05-15

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-ISO 2738