Standard Svensk standard · SS-EN 27627-5

Hårdmetall - Kemisk analys med flamatomabsorptionsspektrometri- Del 5: Bestämning av kobolt-, järn-, mangan-, molybden-, nickel-, titan- och vanadinhalt mellan 0,5 och 2 % (m/m) (ISO 7627-5:1983)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 5: Determination of cobalt, iron, manganese, molybdenum, nickel, titanium and vanadium in contents from 0,5 to 2 % (m/m) (ISO 7627-5:1983)

Artikelnummer: STD-13912

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-15

Antal sidor: 8