Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3738-2:2006

Hårdmetaller - Hårdhetsprovning enligt Rockwell (skala A) - Del 2: Preparering och kalibrering av standardblock (ISO 3738-2:1988)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3738-2:2006

Hårdmetaller - Hårdhetsprovning enligt Rockwell (skala A) - Del 2: Preparering och kalibrering av standardblock (ISO 3738-2:1988)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 3738 specifies the preparation and calibration of hardmetal primary standard test blocks, secondary standard test blocks and working standard test blocks from master standard test blocks to be used for the verification of Rockwell hardness testing machines (scale A) and indenters for testing hardmetals.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3738-2:2006

Hårdmetaller - Hårdhetsprovning enligt Rockwell (skala A) - Del 2: Preparering och kalibrering av standardblock (ISO 3738-2:1988)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 2: Preparation and calibration of standard test blocks (ISO 3738-2:1988)

Artikelnummer: STD-45040

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-12

Antal sidor: 7