Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3738-2:2006

Hårdmetaller - Hårdhetsprovning enligt Rockwell (skala A) - Del 2: Preparering och kalibrering av standardblock (ISO 3738-2:1988)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 3738 specifies the preparation and calibration of hardmetal primary standard test blocks, secondary standard test blocks and working standard test blocks from master standard test blocks to be used for the verification of Rockwell hardness testing machines (scale A) and indenters for testing hardmetals.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 2: Preparation and calibration of standard test blocks (ISO 3738-2:1988)

Artikelnummer: STD-45040

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-12

Antal sidor: 7