Standard Svensk standard · SS-ISO 3928

Sintrade metalliska material, exklusive hårdmetaller - Utmattningsprovstavar

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard specificerar: - dimensionerna hos dynhålighet, som användes för tillverkning av utmattningsprovstavar genom pressning och sintring, samt vissa dimensioner hos den provstav, som erhålles från en sådan dyna; - dimensionerna hos provstavar tillverkade genom maskinbearbetning av sintrade och pulversmidda material. Denna internationella standard kan tillämpas på alla sintrade metaller och legeringar, exklusive hårdmetaller.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Fatigue test pieces

Artikelnummer: STD-30060

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-04-12

Antal sidor: 17

Ersätter: SS 112391 , SS 112392