Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3907:2009

Hårdmetall - Bestämning av totalt kolinnehåll - Gravimetrisk metod (ISO 3907:2009)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a gravimetric method for the determination of the mass fraction of total carbon in carbides and hardmetals.

This method is applicable to
- carbides of chromium, hafnium, molybdenum, niobium, tantalum, titanium, vanadium, tungsten and zirconium,
- mixtures of these carbides and binder metals, free of lubricant,
- all grade of presintered or sintered hardmetals, produced from these carbides, and

having a mass fraction of total carbon exceeding 4 %.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Determination of total carbon - Gravimetric method (ISO 3907:2009)

Artikelnummer: STD-71494

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-10-19

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 23907