Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3927:2018

Metalliska pulver exklusive hårdmetallpulver - Bestämning av pressbarhet vid enaxlig pressning (ISO 3927:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 3927:2017 specifies methods for measuring the extent to which a metallic powder is compacted when subjected to uniaxial compressive loading in a confining die under specified conditions.
The method is not applicable to powders for hardmetals.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of compressibility in uniaxial compression (ISO 3927:2017)

Artikelnummer: STD-80000428

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-01-08

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 3927:2011