Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4499-4:2016

Hårdmetall - Metallografisk bestämning av mikrostruktur - Del 4: Karakterisering av porositet, koldefekter och mängd etafas (ISO 4499-4:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 4499 specifies methods for the metallographic determination of the presence, type, and distribution of porosity, uncombined carbon and eta-phase in hardmetals.

Ämnesområden

Övrigt (77.040.99) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8019626

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-03-22

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 24505