Standard Svensk standard · SS-EN 24505

Hårdmetall - Metallografisk bedömning av porositet och obundetkol (ISO 4505:1978)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4499-4:2016

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Hardmetals - Metallographic determination of porosity and uncombined carbon (ISO 4505:1978)

Artikelnummer: STD-13947

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-29

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 111181

Ersätts av: SS-EN ISO 4499-4:2016