Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4506:2018

Hårdmetall - Bestämning av tryckhållfasthet (ISO 4506:2018)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 4506:2018 specifies a method of determining the ultimate strength and proof stress of cemented carbide under uniaxial compressive loads.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Compression test (ISO 4506:2018)

Artikelnummer: STD-80003611

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-17

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 24506