Standard Svensk standard · SS-EN 24506

Hårdmetall - Bestämning av tryckhållfasthet (ISO 4506:1979)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4506:2018

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Hardmetals - Compression test (ISO 4506:1979)

Artikelnummer: STD-13948

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-29

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 112247

Ersätts av: SS-EN ISO 4506:2018