Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3954:2007

Pulver för pulvermetallurgiska ändamål - Provtagning (ISO 3954:2007)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies procedures for the sampling of powders for powder metallurgical purposes. lt also covers the splitting of the sample into the quantity required for testing.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Powders for powder metallurgical purposes - Sampling (ISO 3954:2007)

Artikelnummer: STD-63129

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-13

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 23954